Унищожаване на вредни насекоми (инсекти) - дезинсекция. Професионално обезпаразитяване.
I.M. CONTROL
ИНСЕКТА МИЛАНОВИ КОНТРОЛ

Хлебарки - унищожаване - телефон  Тел. Ο885 873400
безплатна консултация

ДДД. МЕНЮ.
Вредители - видове. Галерия. Справочник.
Унищожаване на хлебарки, бълхи и др. вредители. Унищожаване на насекоми.Третиране срещу насекоми - дезинсекция.
Хлебарки - борба с хлебарки, унищожаване. Пръскане против хлебарки.
Унищожаване на бълхи - третиране.
Борба срещу жилещи насекоми - оси, пчели, стършели и др.
Убиване на оси - пръскане. Третиране на гнезда на оси.
Изтребване на стършели. Пчели - унищожаване, борба.
Премахване на мравки. Третиране. Видове мравки.
Унищожаване на акари. Паяци. Видове акари.
Унищожаване на кърлежи. Борба срещу кърлежите. Третиране на площи срещу кърлежи. Дезакаризация.
Молци - третиране. Унищожаване на молци и гнезда на молци.
Дървеници. Борба срещу дървениците. Третиране против дървеници.
Комари - борба с комарите. Третиране против комари, пръскане.
Въшки - третиране на въшките и на засегнатите площи срещу пренасяне на въшки.
Мухи - борба срещу мухите, унищожаване. Пръскане срещу мухи.
Борба с гризачите. Дератизация.
Унищожаване на мишки. Борба с мишките и с техните колонии.
Борба с плъхове. Унищожаване на плъховете.
Къртици. Отстраняване на къртиците.
Борба с други гризачи - cъсели, сънливци.cъсели, сънливци.
Услуги - специализирани.
- дезинфекция
- дезинсекция
- дератизация
- дезакаризация
- други услуги
 
Цени
Контакти

Телефон IM CONTROL
Инсекта Миланови

0885 873400 - консултация
0888 537017 - абонамент


Унищожаване на хлебарки - имейл на фирма IM Control  email:
insecta.milanovi@gmail.com

Вредители - унищожаване на насекоми (инсекти). Дезинсекция.

Унищожаване на насекоми, хлебарки, бълхи и др.   Вредители

Унищожаване на хлебарки, бълхи и др. вредители. Унищожаване на насекоми (инсекти). Третиране срещу насекоми - дезинсекция.

IM Control e лицензирана да извършва професионално унищожаване на инсекти (насекоми) - хлебарки, бълхи, мравки и комари, с пръскане срещу мухи, оси, стършели, дървеници , кърлежи, молци и борба с различни гризачи, като плъхове, мишки, къртици, съсели, сляпо куче и други вредители.

Вредителите представляват различни вредни за човека и животните гризачи или насекоми.

Насекомите (Insecta) са клас безгръбначни трипластни създания, тип членестоноги и са най-голямата група животни в света. Като видове са около 1000000, а на всеки човек се падат по около 300 млн. насекоми . Те заемат почти всяка екологична ниша на земята.

Най-общо насекомите се делят на летящи насекоми и на по-примитивния клас на безкрилите инсекти.

Разделянето на насекомите на видове е почти невъзможна задача, поради огромното им класово разнообразие, но от гледна точка на вредители, в зависимост от начина, по който атакуват човека и животните, те могат да се разделят на няколко подразряда вредители.

Борбата с различните насекоми е трудна и човек често не е от печелившата страна. Защо?

Еволюционните предимства на насекомите са няколко.

 • Първото и най-важно от тях е хитиновата им обвивка, която ги предпазва от вредни въздействия.
 • Следващо е типичната за насекомите мускулатура.
  Мравката, осата и други насекоми могат да повдигнат тяло 10–15 пъти по-голямо от собственото си тегло, което е невъзможно за животните и човека (най-силните щангисти повдигат тежести 2–3 пъти по-тежки от собственото си тегло).
 • Голямо значение имат техните наследствени рефлекси и способността им изключително бързо да придобиват нови условни рефлекси, което ги прави страховито адаптивни.
 • Може би с определящо значение е тяхната елементарна нервна системa.
  Хлебарките например са прости и съвършено устроени създания с елементарна децентрализирана ганглийна нервна система. Простата структура на хлебарката я прави устойчива на огромен брой отрови, към вредните за нея препарати развива мълниеносна резистентност, издържа дълго без храна, а радиацията, която понася е 100 пъти по-висока от тази, която ще убие моментално човека. Хлебарките издържат всякакви механични нападения, дори смачкани или обезглавени, те “възкръсват” и изчезват от мястото на екзекуцията, защото няма как да премахнете ефикасно основната нервна структура , която поддържа хлебарката жива.
 • Не на последно място по важност за предимството на насекомите са техните чудесни размножително умения.
  Бълхите например се възпроизвеждат светкавично, особено през лятото, когато има чести промени влага - жега. Бълхата се размножава толкова бързо, че дори е станала нарицателно за “плодовитост”.

Как да се справим с НАСЕКОМИТЕ?

С масивна атака срещу цялостната популация на насекомите и техните яйца. Препаратите и отровите от аптеката действат само срещу гадинката, която виждате, но помагат за резистентността на нейните роднини от колонията. Борбата срещу насекомите се извършва чрез професионална дезинсекция.

Начинът за ефективно премахване на насекоми и защитата на помещенията и площите ви от тях си остават лицензираните фирми за контрол върху вредителите, които познават чудесно тези насекоми и знаят как да се борят ефикасно с тях. Те преодоляват резистентността на насекомите със съвременни препарати, които са насочени към глобално унищожаване на вредителя чрез заразяването на цялата колония и яйцата и са с дълго остатъчно отблъскващо действие. Професионалните услуги по хигиенизация и унищожаване на вредни насекоми се наричат дезинсекция.

Как можем да ви бъдем полезни в борбата с вредните насекоми, като хлебарки, бълхи и др.? Услуги по дезинсекция.

I.M. Control е оторизирана да извършва ДДД (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) - обработки в:

 • дома, офиси, хотели, производствени цехове, заведения за обществено хранене, както и във всички места с обществено предназначение.
 • мащабни обработки срещу вредни насекоми и акари на тревни площи, паркове и места за отдих.

Дейността ни е специализирана в областта на професионалното унищожаване на вредители и насекоми, със специфичните за това препарати и апаратура. Нашия дългогодишен опит и познания върху биологията, навиците, размножаването и миграцията на вредителите, гарантират ефикасността на борбата с тях.

Използваме многостранен подход в борба срещу вредители с умения за компетентна преценка за локалния проблем.

Разполагаме с висококвалифициран персонал, с придобита правоспособност по изискванията на МЗ, РИОКОЗ /ХЕИ/ и НЦЗПБ (Национален Център по Заразни и Паразитни Болести). Многогодишния ни опит в професионалната борба с вредителите, е гаранция за точната ни диагностика, изборът на правилния метод и препарат за вашия случай.

Нашите специалисти ви предлагат безплатен мониторинг - индивидуална програма за всеки отделен случай. За трайното отстраняване на вредните насекоми и гризачи, се изисква периодична профилактика в рамките на четирите годишни сезона.

Ангажирайки се професионално с вашия случай, ние ви даваме съвети и насоки за ефективна борба и превенция с вредителите, а при желание за съвместна дейност, предлагаме абонаментен договор за профилактична превантивна дейност.

Препаратите, които употребяваме, се ползват само от упълномощени лица, оторизирани за дейността професионално унищожаване на вредители и са специализирани за професионална употреба, с одобрение от Министерството на Здравеопазването. Препаратите са напълно безвредни за хората, животните и околната среда. Съобразени са с изискванията на Европейския Съюз /EC/, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

След третирането срещу вредители на обекта ви, издаваме ПРОТОКОЛ за ДДД - ОБРАБОТКА/ТРЕТИРАНЕ/, съгласно изискванията на РИОКОЗ /ХЕИ/ и ДВСК, съобразно Наредба №3 на Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12) и фактура за извършената услуга.

Предлагаме два варианта на обезпаразитяване като услуга, според потребността на клиента - унищожаване на вредители като еднократно третиране и ДДД обработки с абонаментен договор .

Честота на третиране:

1. Еднократна обработка (по преценка на клиента)

2. Абонаментен договор за многократно третиране
(подходящ за обектите, подлежащи на задължителна месечна обработка, съгласно изискванията на РИОКОЗ (ХЕИ) и ДВСК.)

Гарантираме качество чрез:

 • Модерна специализирана техника.
 • Опитни специалисти, притежаващи необходимите разрешителни за упражняване на дейността.
 • Нискотоксични препарати и помощни средства, щадящи човешкито здраве и околната среда.
 • Оценка на риска за нивото на заселеност с насекоми и гризачи.
 • Препоръки за превантивни мерки.
 • Безплатен мониторинг.
 • Обработка в удобно време, съобразена с вашия работен ритъм.

Работим и в празнични дни, без прекъсване на работния ви процес.

Вече знаете как можем да бъдем полезни. Ако сте решили да се отървете от нашествието на вредители, можете да го направите още днес. Оставете ги на нас.

Работим стриктно, без отлагане и реагираме своевременно. Приемаме поръчки на територията на цялата страна. Извършваме безплатна консултация, мониторинг и диагностика.


Унищожаване на насекоми, хлебарки, бълхи и др.   Вредители

Насекоми (инсекти), начало ^

КАЛЕНДАРВредители - новини

Телефони за контакт  IM CONTROL
Инсекта Миланови

Ο885 873 400
Ο888 537 017

Етикети:

НАСЕКОМИ ИНСЕКТИ ВРЕДИТЕЛИ фирма дезинсекция цена фирми ДДД унищожаване пръскане борба третиране цени
Латиница: nasekomi insecti DDD uni6tojavane praskane borbaceni firmi cena firma
Фонетика: Ако сте написали kdieuf;r [ekr или rkieujr може би търсите насекоми или инсекти

Valid XHTML 1.0 Transitional

Вредители - видове. Галерия. Справочник.Вредители :: Хлебарки - убиване. Борба с хлебарки. Хлебарки :: Бълхи - третиране. Бълхи :: Оси и жилещи насекоми. Оси :: Стършели, пчели и жилещи насекоми. Стършели :: Пръскане срещу мравки. Мравки :: Унищожаване и борба с кърлежите. Кърлежи :: Молци - третиране. Молци :: Дървеници - премахване. Дървеници :: Комари - борба с комарите. Комари :: Въшки - обезпаразитяване. Дезинсекция. Въшки :: Мухи - борба срещу мухите, унищожаване. Мухи :: Борба с мишките и техните колонии. Мишки :: Борба с плъхове. Дератизация. Плъхове :: Борба с къртиците. Фумигация. Къртици :: Знаете ли,че ...  Любопитно :: Услугите, които Ви предлагаме. ДДД обработки. Услуги :: Нашите координати.  Контакти

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

Copyright: IM Control ©  2009-2011 г.  ::   Инсекта Миланови Контрол ©   Всички права запазени!   ::  Условия за ползване  ::   www.ddd-control.eu  ::  ::  Карта на сайта

Криейтив Комънс договор