Мравки. Унищожаване на мравки.
I.M. CONTROL
ИНСЕКТА МИЛАНОВИ КОНТРОЛ

Мравки - Телефон  Тел. Ο885 873400
безплатна консултация

ДДД. МЕНЮ.
Вредители - видове. Галерия. Справочник.
Унищожаване на хлебарки, бълхи и др. вредители. Унищожаване на насекоми.Третиране срещу насекоми - дезинсекция.
Хлебарки - борба с хлебарки, унищожаване. Пръскане против хлебарки.
Унищожаване на бълхи - третиране.
Борба срещу жилещи насекоми - оси, пчели, стършели и др.
Убиване на оси - пръскане. Третиране на гнезда на оси.
Изтребване на стършели. Пчели - унищожаване, борба.
Премахване на мравки. Третиране. Видове мравки.
Унищожаване на акари. Паяци. Видове акари.
Унищожаване на кърлежи. Борба срещу кърлежите. Третиране на площи срещу кърлежи. Дезакаризация.
Молци - третиране. Унищожаване на молци и гнезда на молци.
Дървеници. Борба срещу дървениците. Третиране против дървеници.
Комари - борба с комарите. Третиране против комари, пръскане.
Въшки - третиране на въшките и на засегнатите площи срещу пренасяне на въшки.
Мухи - борба срещу мухите, унищожаване. Пръскане срещу мухи.
Борба с гризачите. Дератизация.
Унищожаване на мишки. Борба с мишките и с техните колонии.
Борба с плъхове. Унищожаване на плъховете.
Къртици. Отстраняване на къртиците.
Борба с други гризачи - cъсели, сънливци.cъсели, сънливци.
Услуги - специализирани.
- дезинфекция
- дезинсекция
- дератизация
- дезакаризация
- други услуги
 
Цени
Контакти

Телефон IM CONTROL
Инсекта Миланови

0885 873400 - консултация
0888 537017 - абонамент


Унищожаване на мравки - имейл на фирма IM Control  email:
insecta.milanovi@gmail.com

Мравки  > Насекоми  > Вредители

Мравки. Унищожаване на мравки.

Мравки, снимки - фараонови мравки, жълти мравки, блестящо черни дървесни мравки, черни мравки и червени горски мравки.

Мравки - унищожаване на мравки, борба и контрол. Пръскане срещу мравки и третиране на помещения. Услуги по дезинсекция и ДДД обработки против мравки.

IM Control e лицензирана да извършва професионално унищожаване на мравки, различни насекоми, както и на други вредители. Мравките са устойчиви, адаптивни и изключително подвижни насекоми, поради което унищожаването на мравки е най-ефикасно чрез третирането им със съвременните професионални отрови за мравки.

Мравките са насекоми от разред ципокрили, чието семейство наброява над 12 000 вида. В България се срещат 108 вида мравки.

Мравките са социални насекоми, които живеят в гнезда, наречени мравуняци. Мравунякът може да бъде обитаван от 10 индивида до стотици милиони мравки. Съществуват и бродещи видове мравки, които нямат постоянно местообитание.

Социалният живот на мравките е изключително сложен. Много видове мравки имат повече от една форма - това са различни касти с разнородни функции в мравуняка. Основните касти в едно гнездо са работници, майки-царици и мъжки мравки. Контактът между тези слепи насекоми се осъществява чрез сложна комуникация, базирана на химически въздействия - феромони, както чрез комуникация на база електромагнитни вълни.

Отличителен белег при размножаването на мравката е застъпването на потомствата. Социалният живот на мравките е толкова сложен и важен за тях, че някои учени дори се колебаят да ги възприемат като отделни създания, а считат мравуняка за цял организъм.

Мравките градят своите жилища в гората, по земята или по дърветата, в полето, домовете, под камъни, на дърветата и други места. Те обичат топлината и влагата. Често се заселват по мазета на къщи, домашни помещения, болници, цехове за храни и др. Всички мравки нападат различни храни, като плодове, сладка, захар, месо, хляб и т.н. Въпреки широкото им разпространение, биологията и начинът на живот на малко видове мравки са добре познати.

Мравките унищожават много вредни насекоми, участват и в образуването на почвата, поради което се счита, че имат полезна биологична роля. Те са консуматори на органични отпадъци в разновидните природни ареали. Един мравуняк от кафяви горски мравки унищожава за секунди повече от 15 000 вредни насекоми. Ето защо, в много държави, някои видове мравки и техните мравуняци са защитени от закона.

Съществуват вредни видове мравки. Едни от тях са т.нар. мравки фараони, които повреждат хранителните продукти и могат да бъдат преносители на стомашни болести. Поради малкия си размер, фараоновата мравка не може да се приеме като силно опасна, но може да бъде много упорит и неприятен вредител.

Ако помещенията ви са нападнати от мравки, независимо дали сградата е къща или кооперация, необходимо е да се извърши професионално третиране на цялата площ. Невероятната подвижност и нагодимост на мравките ги е превърнала в най-успешния и многоброен вид на планетата. Колониите с мравки стигат дори до десетия етаж на блока. Пръскането срещу мравки ще ви предпази и от хлебарки поради това, че професионалните препарати са насочени и срещу тези упорити и неприятни вредители.

Как можем да ви бъдем полезни в борбата с мравки? Унищожаване на мравки с професионални препарати.

IM Control е лицензирана фирма за професионално унищожаване на мравки и други вредители, със специфичните за това препарати и апаратура. Нашия дългогодишен опит и познания върху биологията, навиците, размножаването и миграцията на вредителите, гарантират ефикасността на борбата с тях.

Начините за борба с мравки и други насекоми са целево произведени силни отрови за унищожаване на мравки. Те убиват моментално мравките и цялата им популация - унищожават окончателно техните живи форми и яйцата им и са с дълго остатъчно действие за превенция против мравки. Действат също за унищожаване на хлебарките и техните яйца.

Препаратите против мравки са специализирани за професионална употреба, с одобрение от Министерството на Здравеопазването. Препаратите са напълно безвредни за хората, животните и околната среда. Съобразени са с изискванията на Европейския Съюз /EC/, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

I.M. Control е оторизирана да извършва услуги по ДДД (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) - обработки в:

 • дома, офиси, хотели, производствени цехове, заведения за обществено хранене, както и във всички места с обществено предназначение.
 • мащабни обработки против вредни насекоми и акари на тревни площи, паркове и места за отдих.

Използваме многостранен подход в борба срещу вредители с умения за компетентна преценка за локалния проблем.

Разполагаме с висококвалифициран персонал, с придобита правоспособност по изискванията на МЗ, РИОКОЗ /ХЕИ/ и НЦЗПБ (Национален Център по Заразни и Паразитни Болести). Многогодишният ни опит в професионалната борба с вредителите, е гаранция за точната ни диагностика, избора на правилния метод и препарат за вашия случай.

Ангажирайки се професионално с вашия случай, ние ви даваме съвети и насоки за ефективна борба и превенция с вредителите, а при желание за съвместна дейност, предлагаме абонаментен договор за профилактична превантивна дейност.

След третирането срещу вредители на обекта ви, издаваме ПРОТОКОЛ за ДДД - ОБРАБОТКА /ТРЕТИРАНЕ/, съгласно изискванията на РИОКОЗ /ХЕИ/ и ДВСК, съобразно Наредба №3 на Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12) и фактура за извършената услуга.


Вече знаете как можем да бъдем полезни. Ако сте решили да се отървете от нашествието мравки, можете да го направите още днес. Оставете ги на нас.

Работим стриктно, без отлагане и реагираме своевременно. Приемаме поръчки на територията на цялата страна.


Знаете ли, че ...

 • Един мравуняк притежава отделения за отпадъци и конструктивна схема въздушни тунели, която поддържа в тях постоянни климатични условия на температура и влага.
 • Някои мравки нападат жилищата на други свои събратя и отмъкват техните ларви. Поради това, тези мравки удачно са наречени мравки - робовладелци. Когато откраднатите насекоми пораснат, похитителите ги принуждават да работят като роби и да сдъвкват храната им. Друг вид мравки – робовладелци пренасят своята царица в чужд мравуняк, където тя убива царицата домакиня и снасяйки яйцата си в жилището й. Обитателите на превзетия мравуняк са принудени да се грижат за чуждото потомство. Мравките - нашественици често се настаняват в чуждия дом, пропъждайки мирните домакини.
 • Майката мравка (царицата) снася всеки ден около 30 хиляди яйца. Постоянната й бременност с подобно количество яйца я прави толкова едра и надута, че движенията й стават почти невъзможни. Царицата мравка има развити крила, с които извършва единствения си полет, а именно - брачния. След оплождането крилата се отчупват и царицата мравка става безкрила до края на живота си. Партньори на майката царица са мъжките мравки, които са стройни и крилати. Те умират след оплождането.
 • Царицата на термитното семейство отговаря за размножаването, но координира и дейността на целия народ, без да участва в строежа на термитника. Царицата на колонията мравки има същите функции и роли, като своята посестрима от термитника. Тя не участва в строежа на мравуняка, поради обездвижващата я подпухналата задница, съдържаща огромен брой яйца. Изследванията показват, че царицата не насочва поданиците си чрез мирисни сигнали, както се е смятало доскоро. При отстраняването на майката от строежа, работата продължавала със същото темпо. Ако обаче бъде убита, дейността моментално спирала, сякаш никой не знае какво да прави. Това показва, че най-вероятно комуникацията с поданиците й става чрез електромагнитни вълни - един вид телепатия.
 • Американските листорезни мравки първи са открили аграрната търговска дейност. Този вид мравки умеят дори да клонират гъбички. Изумително, но факт. Мравките се изхранват главно с “ловуване и събиране”, но се оказва, че точно тези мравки култивират в мравуняка и вид гъбички. Наблюденията показват, че листорезните мравки отделят клетките на гъбичките и целенасочено предизвикват деленето им. Когато пък вкусът на гъбичките им омръзне, те ги търгуват с други мравки, от различно семейство и вид.
 • Основните касти в мравуняка се делят на работници, майки и мъжки мравки. Работниците са безкрили женски мравки с недоразвити полови жлези. Те извършват цялата работа в семейството - търсят и донасят храна, грижат се за майките, нейните яйца и ларвите, играят ролята на строители. При движението си, работниците мравки оставят след себе си мирисни знаци, чрез които съобщават на другите мравки за местоположението на храната. Ето защо понякога изглежда, че всички те “маршируват” по много точен и организиран път. Други мравки могат да се бият и охраняват колонията. Имат големи глави и се наричат войници. Най-важна в семейството е царицата мравка. Тя е единствената възможна за размножаване мравка с развити полови жлези. Майката мравка поема също ролята на мозък или командна централа за целия си народ. Тя живее няколко години, докато останалите мравки измират след няколко седмици, поради тежката работа.
 • Науката посветена на мравките се нарича Мирмекология ( гръцки - “Murmek” - мравка). Мирмекологията е дял от Ентомологията (наука за насекомите) и води началото си от края на 19 - зората на 20 век.
 • За разлика от осите и пчелите, които трябва да поддържат постоянна температура в гнездото си през зимата, за което са им нужни значителни хранителни запаси, мравките изпадат в летаргично състояние, в което храна почти не им е нужна. Така всички мравки издържат температури до -10°C.
 • Червената горска мравка е защитена от закона. Съществуват много други видове мравки, които се смятат за застрашен вид и са записани в Червената книга.

Цитирани източници и снимки:
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.zoomania.org/content/view/2842/39/
http://www.az-deteto.com/
http://mravki.hit.bg/#General5 и др.Мравки  > Насекоми  > Вредители

Мравки, начало ^

КАЛЕНДАРМравки - новини

ДДД - телефони за контакт  IM CONTROL
Инсекта Миланови

Ο885 873 400
Ο888 537 017

Етикети:

МРАВКИ МРАВКА унищожаване на мравки борба третиране против мравки фирми пръскане фирма отстраняване
Латиница: mravki mravka firma uni6tojavane praskane ubivane borba
Фонетика: Ако сте написали ;,dlur или ;,dlud може би търсите мравки или мравка

Valid XHTML 1.0 Transitional

Вредители - видове. Галерия. Справочник.Вредители :: Хлебарки - убиване. Борба с хлебарки. Хлебарки :: Бълхи - третиране. Бълхи :: Оси и жилещи насекоми. Оси :: Стършели, пчели и жилещи насекоми. Стършели :: Пръскане против мравки. Отстраняване на мравки от помещения. Мравки :: Унищожаване и борба с кърлежите. Кърлежи :: Молци - третиране. Молци :: Дървеници - премахване. Дървеници :: Комари - борба с комарите. Комари :: Въшки - обезпаразитяване. Дезинсекция. Въшки :: Мухи - борба срещу мухите, унищожаване. Мухи :: Борба с мишките и техните колонии. Мишки :: Борба с плъхове. Дератизация. Плъхове :: Борба с къртиците. Фумигация. Къртици :: Знаете ли,че ...  Любопитно :: Услугите, които Ви предлагаме. ДДД обработки. Услуги :: Нашите координати.  Контакти

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

Copyright: IM Control ©  2009-2011 г.  ::   Инсекта Миланови Контрол ©   Всички права запазени!   ::  Условия за ползване  ::   www.ddd-control.eu  ::  ::  Карта на сайта

Криейтив Комънс договор