Унищожаване на оси, пчели и стършели.
I.M. CONTROL
ИНСЕКТА МИЛАНОВИ КОНТРОЛ

Хлебарки - унищожаване, телефон  Тел. Ο885 873400
безплатна консултация

ДДД. МЕНЮ.
Вредители - видове. Галерия. Справочник.
Унищожаване на хлебарки, бълхи и др. вредители. Унищожаване на насекоми.Третиране срещу насекоми - дезинсекция.
Хлебарки - борба с хлебарки, унищожаване. Пръскане против хлебарки.
Унищожаване на бълхи - третиране.
Борба срещу жилещи насекоми - оси, пчели, стършели и др.
Убиване на оси - пръскане. Третиране на гнезда на оси.
Изтребване на стършели. Пчели - унищожаване, борба.
Премахване на мравки. Третиране. Видове мравки.
Унищожаване на акари. Паяци. Видове акари.
Унищожаване на кърлежи. Борба срещу кърлежите. Третиране на площи срещу кърлежи. Дезакаризация.
Молци - третиране. Унищожаване на молци и гнезда на молци.
Дървеници. Борба срещу дървениците. Третиране против дървеници.
Комари - борба с комарите. Третиране против комари, пръскане.
Въшки - третиране на въшките и на засегнатите площи срещу пренасяне на въшки.
Мухи - борба срещу мухите, унищожаване. Пръскане срещу мухи.
Гризачи. Борба с гризачи. Дератизация, методи за унищожаване на гризачи.
Унищожаване на мишки. Борба с мишките и с техните колонии.
Борба с плъхове. Унищожаване на плъховете.
Къртици. Отстраняване на къртиците.
Борба с други гризачи - cъсели, сънливци.cъсели, сънливци.
Услуги - специализирани.
- дезинфекция
- дезинсекция
- дератизация
- дезакаризация
- други услуги
 
Цени
Контакти

Телефон IM CONTROL
Инсекта Миланови

0885 873400 - консултация
0888 537017 - абонамент


Унищожаване на хлебарки - имейл на фирма IM Control  email:
insecta.milanovi@gmail.com

Жилещи насекоми - оси, стършели, пчели - унищожаване. Видове.

Жилещи насекоми  > Насекоми  > Вредители  

Услуги по унищожаване на жилещи насекоми - оси, стършели, пчели и др. ДДД (дезинфекция, дезинсекция, дератизация). Начини на борба с жилещи насекоми.

IM Control e лицензирана да извършва услуги по професионално унищожаване на жилещи насекоми, летящи инсекти, различни гризачи, както и на други вредители.

Оси Оси - информация, унищожаване на оси, пръскане и ДДД обработка. Стършели Стършели - информация, унищожаване на стършели, пръскане и ДДД обработка.
Пчели Пчели - информация, унищожаване на пчели, пръскане и ДДД обработка. ДДД услуги ДДД услуги - дезинфекция, дезинсекция, дератизация, декаризация. Еднократни услуги и абонаментен договор.

Жилещите насекоми са вид насекоми, към които спадат осите, търтеите (мъжките оси), стършелите, пчелите и др. Обикновено жилещите насекоми са активни от пролетта до късна есен. Някои от тях, като напр. осите и пчелите зимуват по кошерите и гнездата си, а други, като стършелите умират през зимата и напролет отново се възраждат.

Жилещите насекоми са естествен проблем на човека, свързан с неговата околна среда. Най-често създават неудобство на хората, чиито помещения се намират около планини, водни басейни и местности с буйна растителност. Често срещани са и в градски площи или напр. по тераси, около които има плодови дървета или ухаещи цветя.

Отровата на жилещите насекоми е различна по състав, но неизменно предизвика различни болестни състояния - от възпаление, до алергични реакции, някои стигащи до алергичен шок и задушаване.

Внимавайте през лятото. Жилещите насекоми без изключение се привличат от миризми - на пот, на месо, на парфюми, могат да ги предизвикат дори отделящите според вас нежен аромат тоалетни млека и препарати против изгаряне. За тези насекоми това е мощен феромонен аромат, към който са изключително чувствителни.

Жилещите насекоми могат да бъдат труден и неприятен вредител. Борбата с тях е сложна и често болезнена, защото те живеят на колонии и пазят ревностно гнездата си, атакувайки екипно и безмилостно. Някои от тях, като напр. осите, са изключително агресивни, дори без явна провокация.

Начинът за ефективно справяне с жилещите насекоми и защитата на площите ви от тях е третиране с професионални препарати от лицензираните фирми за контрол върху вредителите, които познават чудесно тези насекоми и знаят как да се борят ефикасно с тях. Препаратите от аптеката са насочени локално към вредителя. Професионалните препарати са насочени към глобално унищожаване на вредителя, чрез заразяването на цялото семейство и яйцата му.

Борбата срещу осите, стършелите и пчелите се извършва през деня. Преди две години бе необходимо обработката да се приложи рано сутрин, докато насекомите са още в кошерите, след което се изискваше второ пръскане същата вечер, с цел унищожаване на излезлите по-рано насекоми, прибиращи се в гнездото.

Последната година професионалните препарати за унищожаване на жилещи насекоми промениха химичната си структура. Те са с удължено действие и позволяват еднократна обработка, с която гнездото на инсектите се премахва напълно. Насекомите биват унищожени още в момента, в който краката им докоснат третираната с препарат пита.

Целевите отрови, с които пръскаме срещу вредители са изключително ефективни и действат на сто процента с тази еднократна интервенция. След третирането ви даваме съвети за превенция, а при желание за съвместна дейност, от страна на клиента, предлагаме варианти на абонаментен договор за профилактична обработка.


Как можем да ви бъдем полезни в борбата с жилещите насекоми?

IM Control е лицензирана фирма за професионално унищожаване на вредители и жилещи насекоми, със специфичните за това препарати и апаратура. Нашия дългогодишен опит и познания върху биологията, навиците, размножаването и миграцията на вредителите, гарантират ефикасността на борбата с тях.

I.M. Control е оторизирана да извършва ДДД (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) - обработки в:

 • дома, офиси, хотели, производствени цехове, заведения за обществено хранене, както и във всички места с обществено предназначение.
 • мащабни обработки срещу вредни насекоми и акари на тревни площи, паркове и места за отдих.

Използваме многостранен подход в борба срещу вредители с умения за компетентна преценка за локалния проблем.

Разполагаме с висококвалифициран персонал, с придобита правоспособност по изискванията на МЗ, РИОКОЗ /ХЕИ/ и НЦЗПБ (Национален Център по Заразни и Паразитни Болести) . Многогодишния ни опит в професионалната борба с вредителите, е гаранция за точната ни диагностика, избора на правилния метод и препарат за вашия случай.

Нашите специалисти ви предлагат безплатен мониторинг - индивидуална програма за всеки отделен случай. За трайното отстраняване на вредните насекоми и гризачи, се изисква периодична профилактика в рамките на четирите годишни сезона.

Ангажирайки се професионално с вашия случай, ние ви даваме съвети и насоки за ефективна борба и превенция с вредителите, а при желание за съвместна дейност, предлагаме абонаментен договор за профилактична превантивна дейност.


Препарати срещу жилещи насекоми. Честота на третиране.

Препаратите, които употребяваме, се ползват само от упълномощени лица, оторизирани за дейността професионално унищожаване на вредители и са специализирани за професионална употреба, с одобрение от Министерството на Здравеопазването. Препаратите са напълно безвредни за хората, животните и околната среда. Съобразени са с изискванията на Европейския Съюз /EC/, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

След третирането срещу вредители на обекта ви, издаваме ПРОТОКОЛ за ДДД - ОБРАБОТКА/ТРЕТИРАНЕ/, съгласно изискванията на РИОКОЗ /ХЕИ/ и ДВСК, съобразно Наредба №3 на Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12) и фактура за извършената услуга.

Предлагаме два варианта на обезпаразитяване като услуга, според потребността на клиента - унищожаване на вредители като еднократно третиране и ДДД обработки на обекти, площи, сгради и др. с абонаментен договор .

Честота на третиране:

1. Еднократна обработка (по преценка на клиента)

2. Абонаментен договор за многократно третиране
/подходящ за обектите, подлежащи на задължителна месечна обработка, съгласно изискванията на РИОКОЗ (ХЕИ) и ДВСК./

Независимо от метода на третиране и услугата, която извършваме, наш специалист ще ви консултира как да се контролира нивото на заселеност на вредителите, според спецификата на мястото и вида на вредителя.


Гарантираме качество чрез:

 • Модерна специализирана техника.
 • Опитни специалисти, притежаващи необходимите разрешителни за упражняване на дейността.
 • Нискотоксични препарати и помощни средства, щадящи човешкито здраве и околната среда.
 • Оценка на риска за нивото на заселеност с насекоми и гризачи.
 • Препоръки за превантивни мерки.
 • Безплатен мониторинг.
 • Обработка в удобно време, съобразена с вашия работен ритъм.

Работим и в празнични дни, без прекъсване на работния ви процес.


Вече знаете как можем да бъдем полезни. Ако сте решили да се отървете от нашествието на вредители, можете да го направите още днес. Оставете ги на нас.

Работим стриктно, без отлагане и реагираме своевременно. Приемаме поръчки на територията на цялата страна.Жилещи насекоми  > Насекоми  > Вредители

Жилещи насекоми, начало ^

КАЛЕНДАРЖилещи насекоми - новини

Жилещи насекоми - телефони за контакт  IM CONTROL
Инсекта Миланови

Ο885 873 400
Ο888 537 017

Етикети:

ЖИЛЕЩИ НАСЕКОМИ ИНСЕКТИ унищожаване на жилещи насекоми борба третиране пръскане против жилещи насекоми оси стършели пчели
Латиница: jileshti nasekomi jile6ti osi p4eli star6eli firma uni6tojavane praskane ubivane borba
Фонетика: Ако сте написали gr.eyr или kdieuf;r може би търсите жилещи насекоми

Valid XHTML 1.0 Transitional

Вредители - видове. Галерия. Справочник.Вредители :: Хлебарки - убиване. Борба с хлебарки. Хлебарки :: Бълхи - третиране. Бълхи :: Оси и жилещи насекоми. Оси :: Стършели, пчели и жилещи насекоми. Стършели :: Пръскане срещу мравки. Мравки :: Унищожаване и борба с кърлежите. Кърлежи :: Молци - третиране. Молци :: Дървеници - премахване. Дървеници :: Комари - борба с комарите. Комари :: Въшки - обезпаразитяване. Дезинсекция. Въшки :: Мухи - борба срещу мухите, унищожаване. Мухи :: Борба с мишките и техните колонии. Мишки :: Борба с плъхове. Дератизация. Плъхове :: Борба с къртиците. Фумигация. Къртици :: Знаете ли,че ...  Любопитно :: Услугите, които Ви предлагаме. ДДД обработки. Услуги :: Нашите координати.  Контакти

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

Copyright: IM Control ©  2009-2011 г.  ::   Инсекта Миланови Контрол ©   Всички права запазени!   ::  Условия за ползване  ::   www.ddd-control.eu  ::  ::  Карта на сайта

Криейтив Комънс договор